Home » Đạt được mục tiêu tiếng Anh là gì
Today: 2024-02-24 04:35:24

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Đạt được mục tiêu tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 11/08/2020)
           
Đạt được mục tiêu tiếng Anh là achieve the goal, phiên âm əˈtʃiːv ðə ɡəul, là mục tiêu mà bạn đề ra phải hoàn thành hoặc đạt được nó theo mong muốn của mình. Một số mẫu câu tiếng Anh về đạt được mục tiêu.

Đạt được mục tiêu tiếng Anh là achieve the goal, phêm âm /əˈtʃiːv ðə ɡəul/, là mục tiêu mà bạn đề ra phải hoàn thành hoặc đạt được nó theo mong muốn của mình.

Cố gắng hoàn thiện bản thân hàng ngày, giữ đầu óc trong trạng thái tốt nhất để chuẩn bị cho những mục tiêu mà bạn muốn đạt được.

Một số cách để đạt được mục tiêu cho bản thân.

Thiết lập những mục tiêu chính xác, vạch ra kế hoạch, tưởng tượng và phản ánh, tự viết một lá thư,hành động mỗi ngày, chia sẻ với mọi người, kế hoạch cho những thất bại, đánh giá tiến bộ của bản thân mỗi tuần.

Những câu châm ngôn đạt được mục tiêu bằng tiếng Anh.

As you reach your goals, set new ones. That is how you grow and become a more powerful person.sgv, Đạt được mục tiêu tiếng Anh là gì

Khi bạn đạt được mục tiêu của mình, hãy đặt ra những mục tiêu mới. Đó là cách bạn phát triển và trở thành một người mạnh mẽ hơn.

Set your target and keep trying until you reach it.

Đặt mục tiêu của bạn và tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn đạt được nó.

The person who has the will to undergo all labor may win any goal.

Người có chí tiến thủ thì mới có thể thắng được mục tiêu nào.

Do not let it be your aim to be something, but to be someone.

Không phải mục đích của bạn là trở thành một cái gì đó, mà là trở thành một ai đó.

In the absence of clearly-defined goals, we become strangely loyal to performing daily trivia until ultimately we become enslaved by it.

Trong trường hợp không có các mục tiêu được xác định rõ ràng, chúng ta trở nên trung thành một cách kỳ lạ với việc thực hiện các trò đố vui hàng ngày cho đến khi cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ của nó.

Bài viết đạt được mục tiêu tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm