Home » Đi bộ trong tiếng Nhật là gì
Today: 2024-06-14 17:13:16

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Đi bộ trong tiếng Nhật là gì

(Ngày đăng: 24/04/2021)
           
Đi bộ trong tiếng Nhật là 歩く(aruku) là một loại phương tiện vừa không chí phí về xăng, không ô nhiễm môi trường ở bên nhật bản, đi bộ bên nhật sẽ giảm tối thiểu về tai nạm giao và mốt số nguy hiểm khác.

Đi bộ trong tiếng Nhật là một hình thức  di chuyển cơ bản của con người, được áp dụng trong cuộc sống như đi bộ làm việc( nội trợ, kiểm tra, văn phòng).

Đi bộ trong tiếng nhật là một phương tiện có vài vô cùng to lớn gớp phần vào cuộc sống ở nhật đẻ giảm đi ùng tắc giao thông.

Một số kiểu đị bộ trong tiếng nhật:

早歩き(hayaaruki): Đi bộ nhanh

のんびり散歩(nonbirisanpo): Đi bộ thong thả

じゆうに歩く(juu ni  aruki ):Đi bộ tự do

後ろ向きうしろむきに歩く(ushiro muki ni aruki): Đi bộ ngược hay còn gọi là đi giật lùi

かかとで歩く(kakato de aruki): Đi bộ bằng gót chân

つまさきで歩く(umasaki de aruki): Đi bộ bằng ngón chân

バランスウォーキング(baransuu okingu): Đi bộ cân bằng

ぶんめい化かかされた散歩(bunmei kakasareta aruki):  đi bộ vặn mình

Một số mẫu câu liên quan đến tiếng Nhật về đi bộ:

ウォーキングは健康けんこうに良りょおい.

U ookingu wa kenkou ni yori ryoi

(Đi bộ tốt cho sức khỏe của bạn.)

ウォーキングは体からだに多くおおくの利点りてんがあります.

U ookingu wa karada ni ooku no ritenriten ga arimasu

(Đi bộ có nhiều lợi ích cho cơ thể của bạn.)

ウォーキングは高齢こうれい者しゃに適てきしています.

U ookingu wa koureisha ni tekishiteimasu

(Đi bộ rất thích hợp cho người cao tuổi.)

歩くことは病気にならないのを助けます.

Aruki koto wa byouki ni naranai no tasukemasu

(Đi bộ giúp bạn không bị ốm.)

Bài viết đi bộ trong tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm Nhật ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm