Home » Copyright là gì
Today: 2024-04-25 18:45:16

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Copyright là gì

(Ngày đăng: 19/10/2019)
           
Copyright là chủ sở hữu bản quyền tác phẩm nghệ thuật hoặc sáng kiến mới do chính họ tạo ra, hình thức sử dụng của người được ủy quyền.

Copyright ký hiệu © hay (c) chính là bản quyền. Là quyền hợp pháp, tồn tại ở nhiều quốc gia, cấp cho người tạo ra quyền độc quyền tác phẩm gốc.

Copyright được coi là quyền tác giả của các tác phẩm gốc mà họ được phép sử dụng với mọi hình thức. Họ là người quyết định xem trong những điều kiện nào, tác phẩm gốc này có thể được sử dụng bởi những người khác.

SGV, copyright là gì Chủ sở hữu độc quyền có thể ủy quyền cho người khác thực hiện những điều dưới đây:

Sao chép các tác phẩm nghệ thuật chính như một bản sao.

Sử dụng bản gốc làm tiền đề cho một tác phẩm mới.

Bán, cho thuê hoặc cấp phép bản sao của tác phẩm gốc.

Hiển thị hoặc phân phối công khai.

Bản quyền có thể áp dụng cho một loạt các hình thức sáng tạo, trí tuệ, nghệ thuật, hoặc công trình.

Bao gồm những bài thơ, luận văn, kịch, các tác phẩm văn học, phim ảnh, múa, sáng tác nhạc, ghi âm thanh, tranh vẽ, bản vẽ, tác phẩm điêu khắc, hình ảnh, phần mềm, chương trình phát thanh và truyền hình, thiết kế công nghiệp.

Bài viết copyright là gì được soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm