Home » Confidential là gì
Today: 2024-05-28 17:51:47

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Confidential là gì

(Ngày đăng: 20/08/2020)
           
Confidential là bảo mật liên quan đến một bộ quy tắc hoặc một lời hứa thường được thực hiện theo các thỏa thuận bảo mật hạn chế một số thông tin nhất định.

Confidential là bảo mật. Bảo mật là hạn chế sự lạm dụng tài sản, dữ liệu, thông tin quan trọng cần thiết của cơ quan công ty hay cá nhân cần phải bảo mật. Nếu tính riêng tư của nội dung thông tin được đảm bảo theo đúng các tiêu chí trong một thời gian.

Các loại Confidential phổ biến.

Confidential commercial letter /kɔnfi'denʃl kəˈmərSHəl ˈledər/: Thư thương mại mật.

Confidential communnication /kɔnfi'denʃl kəˌmyo͞onəˈkāSHən/: Thông báo mật.

Confidential document /kɔnfi'denʃl ˈdɑː.kjə.mənt/: Văn kiện mật. 

Confidential file /kɔnfi'denʃl fīl/: Hồ sơ mật.

Confidential information /kɔnfi'denʃl infərˈmāSHən/: Thông tin mật.

Confidential letter /kɔnfi'denʃl ˈledər/: Mật thư.

Vai trò của Confidential.

Là phải bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức để không phải bị đắp cắp bởi kẻ xấu.

Bảo mật tốt thông tin của một cá nhân nào đó tránh rủi ro sao này.

Phải giữ lời hứa, giữ bí mật của người khác đã chia sẻ với mình, nếu không sẽ có nhiều chuyện xấu sẽ xảy ra đối với mình.

Có tính bảo mật, sử dụng bảo mật điều rất tốt.

Bài viết confidential là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm