Home » Come off nghĩa là gì
Today: 2024-03-02 12:49:03

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Come off nghĩa là gì

(Ngày đăng: 12/08/2020)
           
Come off nghĩa là sự việc diễn ra thành công theo kế hoạch hoặc sự bong ra, gỡ bỏ, tháo rời một vật nào đó. Một số mẫu câu tiếng Anh về come off.

Come off nghĩa là sự việc diễn ra thành công theo kế hoạch hoặc sự bong ra, gỡ bỏ, tháo rời một vật nào đó. Thông thường trong tiếng Anh, cụm từ này được sử dụng một cách thường xuyên và còn mang nhiều ý nghĩa khác tùy vào hoàn cảnh của cuộc giao tiếp.

Một số mẫu câu tiếng Anh về come off.

This jar’s cap won’t come off, it’s so tight. Can you lend me a hand, Lily?

Cái nắp của cái hũ này mở mãi không được, nó chặt quá. Cậu giúp tớ một tay đi, Lily?

We need to figure out a way to solve this mess soon or else our plan to buy a city house will never come off.

Chúng ta nên nghĩ ra cách để giải quyết đống hỗn loạn này sớm chứ không thì kế hoạch mua nhà trên phố sẽ không bao giờ thành công đâu.SGV, Come off nghĩa là gì

I fried some chicken last night but I forgot to rinse the frying pan. Now the greases are all over it. I tried scraping them but they won’t come off.

Tôi chiên một ít gà tối qua nhưng tôi quên rửa cái chảo. Bây giờ các vết mỡ dính đầy trên nó. Tôi cố nạo nhưng chúng không tài nào rớt ra được.

Have you booked the ticket to Sapienza, Mark? If not, you should better do it now because I want the surprise for mom and dad to come off well.

Em đã đặt vé đi đến Sapienza chưa vậy, Mark? Nếu chưa, em nên đặt ngay bây giờ đi vì chị muốn sự bất ngờ cho bố mẹ diễn ra suôn sẻ.

Bài viết come off nghĩa là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm