Home » Chữ viết điện tử
Today: 2024-06-16 13:20:10

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Chữ viết điện tử

(Ngày đăng: 22/12/2021)
           
전자 작문 chữ viết điện tử được hiểu là việc sử dụng mát tính hay thiết bị điện tử để viết. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về từ vựng và ưu nhược điểm của chữ viết điện tử.

Người ta nói rằng chữ viết điện tử là việc sử dụng máy tính để viết. Trong chữ viết điện tử, bạn có thể tự do chỉnh sửa chữ và giảm bớt sự đáng sợ của việc viết văn.

Từ vựng

전자 작문: chữ viết điện tử

수정하다: chỉnh sửa

전개하다: khai triển

의존하다: phụ thuộc

전체적: tính toàn thể

검토: việc xem xét

체계적: mang tính hệ thống

Ưu, nhược điểm của chữ viết điện tử

Có ưu điểm là nếu nội dung liên quan đến từng phần đã thể hiện trong quá trình triển khai bài viết xuất hiện thì ngay lập tức sẽ  chuyển sang phần nội dung phù hợp và  có thể thêm nội dung mới hoặc chỉnh sửa.

Mặt khác, vì việc viết văn điện tử có xu hướng phụ thuộc vào ý tưởng nội dung tức thời nên nhiều khi triển khai bài viết không được tự nhiên.

Điều này là do việc lập kế hoạch tổng thể trước khi viết hoặc việc kiểm tra nội dung chi tiết theo đó không được thực hiện đúng.

Ngoài ra, nếu bạn chỉ tập trung nhìn vào màn hình trước mắt, có một nhược điểm là bạn sẽ dễ dàng liệt kê các chủ đề được trình bày trên màn hình vào thời điểm đó hơn là suy nghĩ một cách có hệ thống về toàn bộ văn bản.

Theo cách này, với thực tế là các đặc điểm của văn bản điện tử có thể ảnh hưởng đến việc viết theo nhiều cách, chúng ta hãy xem việc viết thư điện tử e-mail, viết trong phòng trò chuyện và viết bảng điện tử là những phương thức giao tiếp mới.

Bài viết chữ viết điện tử được viết bởi giáo viên trung tâm Hàn ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm