Home » Cấu trúc đề thi N4 tiếng Nhật
Today: 2022-09-27 08:02:36

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc đề thi N4 tiếng Nhật

(Ngày đăng: 25/11/2019)
           
N4 là cấp độ thứ 2 trong nấc thang đánh giá năng lực tiếng Nhật và cũng là mức tương đối dễ dành cho đối tượng sơ cấp. Thế nên chỉ cần nắm được cấu trúc đề thi là bạn có thể dễ dàng đạt được N4.

N4 là cấp độ thứ 2 trong hệ thống thi năng lực tiếng Nhật Japanese Language Proficiency Test (JLPT).

SGV, Cấu trúc đề thi N4 Cấu trúc đề thi N4 tiếng Nhật: 3 phần chính (mỗi phần 60 điểm):

Phần 1 - Kiến thức ngôn ngữ.

Phần 2 - Đọc hiểu.

Phần 3 - Nghe hiểu.

Tổng điểm 3 phần thi: 180 điểm. 

Điểm đậu là 90 điểm và điểm liệt là 19 điểm trở xuống.

Cấu trúc đề thi N4 tiếng Nhật phần kiến thức ngôn ngữ (chữ Hán và từ vựng N4):

Thời gian làm bài: 30 phút.

Cách đọc Kanji N4.

Chuyển sang Kanji.

Điền từ theo mạch văn.

Thay đổi cách nói.

Cấu trúc đề thi N4 tiếng Nhật phần đọc hiểu (ngữ pháp N4 và đọc hiểu):

Thời gian làm bài: 65 phút.

Ngữ pháp của câu.

Lắp ráp câu.

Ngữ pháp theo đoạn văn.

Đọc hiểu đoạn văn (ngắn, vừa).

Tìm thông tin.

Cấu trúc đề thi N4 tiếng Nhật phần nghe hiểu:

Thời gian làm bài: 35 phút.

Nghe hiểu chủ đề.

Nghe hiểu cốt lõi.

Nghe hiểu đối thoại.

Nghe hiểu ứng đáp.

Trung tâm Nhật ngữ SGV thường xuyên tổ chức lớp luyện thi chứng chỉ N4 tiếng Nhật. Liên hệ 0707074807 thầy Tuấn, cô Mai để 
được biết thêm cấu trúc đề thi N4 tiếng Nhật.

Bạn có thể quan tâm