Home » Câu phân cách trong tiếng Nga là gì
Today: 2024-07-17 21:04:12

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Câu phân cách trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 22/12/2021)
           
Câu phân cách trong tiếng Nga là gì. Câu phân cách trong tiếng Nga biểu thị điều gì. Phương thức thể hiện của câu phân cách trong tiếng Nga.

Câu phân cách trong tiếng Nga là разделительное предложение, biểu thị mối quan hệ loại trừ lẫn nhau giữa những sự việc, những hiện tượng được nói đến trong mệnh đề và các mệnh đề được nối với nhau bằng liên từ phân cách như или, или... или, либо, либо... либо, не только... но и, то... то, не то.. .не то,...

Liên từ или là được sử dụng nhiều nhất

Ví dụ: Говори, или я сегодня же расскажу про тебя начальнику.

câu phân cách trong tiếng nga là gìLiên từ nối или...или dùng để nhấn mạnh sự phân cách.

Ví dụ: Или я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять.

Liên từ либо đồng nghĩa với liên từ или nhưng được sử dụng hơn

Ví dụ: Я приеду весной к вам, либо отправлюсь на море.

Liên từ либо cũng hay được sử dụng với dạng liên từ đôi либо...либо.

Ví dụ: Либо я должен сказать им правду, либо я не должен говорить правду.

Либо пан, либо пропал.

Liên từ kép не только...но и dùng để nhấn mạnh ý trong mệnh đề thứ hai

Ví dụ: Не только дети должны понимать отцов, но и отцы детей.

Liên từ то...то dùng để biểu thị sự luân phiên (lúc thì...lúc thì)

Ví dụ: То солнце ярко блестит, то чёрная туча висит.

Liên từ не то...не то dùng để liệt kê những sự việc phỏng đoán (không hẳn là...mà cũng không hẳn là).

Ví dụ: Рудин произнёс это последнее слово как-то странно. Не то он завидовал Наталье, не то он сожалел о ней.

Bài viết câu phân cách trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm