Home » Câu định danh trong tiếng Nga là gì
Today: 2024-07-23 00:25:09

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Câu định danh trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 10/12/2021)
           
Khái niệm câu định danh trong tiếng Nga. Câu định danh trong tiếng Nga được chia thành những loại nào. Ý nghĩa của câu định danh trong tiếng Nga.

1. Khái niệm câu định danh

Câu định danh trong tiếng Nga thuộc loại câu một thành phần mà trong đó thành phần chính thường được biểu hiện bởi danh từ ở cách một và dùng để xác định sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ: Тишина. Мороз.

Vì câu định danh xác định sự hiện diện của sự vật, hiện tượng ở thời điểm hiện tại nên không thể thể hiện ở thời quá khứ và tương lai.

Ngoài danh từ cách một ra thì thành phần chính của loại câu này còn được biểu hiện bằng cụm số từ và cụm danh từ ở cách một.

Ví dụ: Четрые часа свежно раннего утра.

Половина двенадцатого. Вернулась. Обстрел кончился.

câu định danh trong tiếng Nga là gì2. Các nhóm câu định danh

Căn cứ vào chức năng của câu, câu định danh được chia thành hai nhóm:

Nhóm câu tồn tại xác nhận sự tồn tại, sự hiện diện của sự vật và hiện tượng.

Ví dụ: Родная деревня. Бамбуковые заросли.

Осень. Август. Голубое небо.

Nhóm câu chỉ định được sử dụng khi người nói muốn lưu ý người nghe đến những sự vật, hiện tượng có mặt. Trong nhóm câu này thường có các tiểu từ như: вон, вот.

Ví dụ: Вот и номер двести семьдесят один.

Вон, кажется, пожар.

Bài viết câu định danh trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm