Home » Câu cầu khiến trong tiếng Nga là gì
Today: 2023-12-10 03:49:47

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Câu cầu khiến trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 08/12/2021)
           
Câu cầu khiến trong tiếng Nga là gì. Các phương thức biểu hiện của câu cầu khiến trong tiếng Nga. Các trường hợp sử dụng của câu cầu khiến trong tiếng Nga.

Câu cầu khiến trong tiếng Nga là loại câu dùng để thúc đẩy người đối thoại thực hiện một hành động nào đó. Đấy có thể là một mệnh lệnh một lời khuyên, một lời đề nghị, một yêu cầu. Phương thức chủ yếu để thể hiện sự cầu khiến là dạng của động từ vị ngữ.

Những dạng của động từ vị ngữ trong câu thường là

1. Dạng mệnh lệnh thức ngôi thứ hai

Ví dụ: Сядь, Илка! Ради бога, сядь! Ну, да садись же!

2. Dạng mệnh lệnh thức ngôi thứ nhất số nhiều

Dạng này trùng với dạng ngôi thứ nhất số nhiều động từ hoàn thành và dùng để biểu thị lời mời cùng hành động (kèm theo ngữ điệu câu cầu khiến).

Ví dụ: Пойдём отсюда, Николай! Отец, пойдём!

3. Dạng phức tạp mệnh lệnh thức ngôi thứ nhất số nhiều

Đây là dạng kết hợp tiểu từ давай (давайте) với động từ nguyên mẫu thể chưa hoàn thành hoặc với ngôi thứ nhất số nhiều động từ thể hoàn thành.

Ví dụ: Давайте читать эту повесть!

4. Dạng mệnh lệnh thức ngôi thứ ba

Đây là dạng phức tạp kết hợp với tiểu từ пусть (пускай) với động từ ngôi thứ ba số ít hoặc số nhiều để hướng sự cầu khiến đến một người đang vắng mặt (ngôi thứ ba) chứ không phải đến người Câu cầu khiến trong tiếng Nga là gìđang đối thoại.

Ví dụ: Пусть он отвечает на мой вопрос!

5. Dạng động từ thời quá khứ

Ví dụ: Ну, поехали!

6. Dạng động từ nguyên mẫu thể hiện mệnh lệnh có tính nghiêm khắc

Ví dụ: Молчать!

Bài viết câu cầu khiến trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm