Home » Cách nói sở hữu trong tiếng Nga
Today: 2024-04-25 16:57:54

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách nói sở hữu trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 11/12/2021)
           
Cách nói sỡ hữu mang ý nghĩa ai đó sỡ hữu một thứ gì đó. SGV sẽ cung cấp cho bạn các mẫu câu để nói về cách sỡ hữu trong tiếng Nga.

Một số mẫu câu thường dùng để nói sở hữu trong tiếng Nga.

1. Danh từ dạng cách hai

Cấu trúc: A (cách 1) B (dạng cách 2)

                   A sở hữu B.

Ví dụ:

Это Анна книг.

2. Đại từ sở hữu 

Đại từ sở hữu trong tiếng Nga: мой, свой, её, его, их.

его, её, их không biến đổi ở các cách.

мой, свой biến đổi theo các cách.

Đại từ sở hữu (phù hợp với danh từ) + danh từ cách 1 Cấu trúc: 

Ví dụ:Cách nói sở hữu trong tiếng Nga

Это моя мама.

Мой брат любит читать книги.

3. Đại từ nhân xưng cách 2 đi với giới từ y 

Cấu trúc: Y + đại từ nhân xưng cách 2+ Danh từ cách 1

Ví dụ: У сестры много картин.

Bài viết cách nói sở hữu trong tiếng Nga được viết bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm