Home » Cách biến đổi cấu trúc bị động thành cấu trúc chủ động trong tiếng Nga là gì
Today: 2024-04-20 07:02:43

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách biến đổi cấu trúc bị động thành cấu trúc chủ động trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 20/11/2021)
           
Cách biến đổi cấu trúc bị động thành cấu trúc chủ động trong tiếng Nga là gì. Những trường hợp cần xác định khi biến đổi cấu trúc bị động thành cấu trúc chủ động.

Biến đổi từ cấu trúc bị động thành cấu trúc chủ động trong tiếng Nga ta cần xác định hai trường hợp sau:

1. Trường hợp thứ nhất

Hành động được biểu thị bằng động từ phản thân cấu tạo từ động từ trực tiếp nhờ hậu tố  -ся. Khi đó ta thực hiện các bước sau:

Đổi cách 5 chủ thể thành cách 1 chủ thể - chủ ngữ.

Bỏ hậu tố -ся khỏi động từ phản thân, biến đổi động từ này cho phù hợp về ngôi, số, và giống với cách 1 chủ ngữ - chủ thể mới.

Đổi cách 1 đối tượng thành cách 4 đối tượng

Ví dụ:

Счастье создаётся человеком.

Biến đổi thành: Человек создаёт счастье.

cách biến đổi cấu trúc bị động thành cấu trúc chủ động trong tiếng Nga là gìЭти сельскохозяйственные машины выпускались нашим заводом.

Biến đổi thành: Наш завод выпускал эти селькохозяйственные машины.

2. Trường hợp thứ hai

Hành động được biểu thị bằng tính động từ bị động thì quá khứ rút gọn. Khi đó ta vẫn thực hiện ba bước như khi biến đổi ở động từ phản thân có hậu tố -ся nhưng ở bước hai, ta biến đổi dạng rút gọn tính động từ bị động thời quá khứ thành động từ hoàn thành quá khứ (biến đổi động từ này cho phù hợp với giống và số cách 1 chủ thể - chủ ngữ mới).

Ví dụ:

Это явление недавно открыто моим знакомым физиком.

Biến đổi thành: Мой знакомы физик недавно открыл это явление.

Фирма “Мода” основана его матерью.

Biến đổi thành: Его мать оснавала фирму “Мода”.

Bài viết cách biến đổi cấu trúc bị động thành cấu trúc chủ động trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm