Home » Các nhóm ngành kinh tế Việt Nam
Today: 2023-06-09 01:37:17

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các nhóm ngành kinh tế Việt Nam

(Ngày đăng: 18/06/2020)
           
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có 21 nhóm ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U bao gồm 642 hoạt động kinh tế. Tên các nhóm ngành kinh tế Việt Nam.

Các nhóm ngành kinh tế Việt Nam:

Nhóm A: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Nhóm B: Khai khoáng.

Nhóm C: Công nghiệp chế biến.

Các nhóm ngành kinh tế Việt Nam, SGV.Nhóm D: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí.

Nhóm E: Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Nhóm F: Xây dựng.

Nhóm G: Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

Nhóm H: Vận tải kho bãi.

Nhóm I: Dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Nhóm J: Thông tin và truyền thông.

Nhóm K: Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

Nhóm L: Hoạt động kinh doanh bất động sản.

Nhóm M: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ.

Nhóm N: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ.

Nhóm O: Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc.

Nhóm P: Giáo dục và đào tạo.

Nhóm Q: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội.

Nhóm R: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí.

Nhóm S: Hoạt động dịch vụ khác.

Nhóm T: Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình.

Nhóm U: Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế.

Bài viết các nhóm ngành kinh tế Việt Nam được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm