Home » Bắt cá hai tay nghĩa là gì
Today: 2024-03-05 13:33:11

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bắt cá hai tay nghĩa là gì

(Ngày đăng: 24/06/2020)
           
Bắt cá hai tay là chỉ hành động của một người yêu hai hay nhiều người cùng một lúc. Ôm đồm muốn có nhiều thứ nếu mất người này thì còn người kia.

Bắt cá hai tay.

Nói về một người nào đó vì lòng tham muốn có nhiều thứ cùng một lúc.

Hoặc là để ăn chắc không được thứ này thì được thứ khác

Vừa làm thứ này ở nơi đây rồi lại làm như vậy ở nơi khác (theo lẽ thường thì chỉ được làm ở một nơi) thì sẽ bị mọi người gọi mỉa mai là bắt cá hai tay.

Bắt cá hai tay ở đây được hiểu theo nghĩa đen là mỗi tay bắt một con cá cuối cùng là tuột mất chẳng được con nào (vì mỗi tay một con sẽ không chắc chắn).Bắt cá hai tay là gì, ngoại ngữ SGV

Từ nghĩa đen cụ thể đó nhân dân ta đã dùng thành ngữ này với nghĩa rộng hơn để chỉ những người có tư tưởng nước đôi, tham lam, ôm đồm, muốn có nhiều thứ, muốn làm nhiều việc cùng lúc.

Không được việc này thì được việc khác. Kết quả là không được gì.

Cũng có thể hiểu một cách khác là. Cùng một lúc yêu hai người, nếu mất người này thì còn người kia. Kết quả là mất cả hai “xôi hỏng bỏng không" nói về người tham lam.

Một số câu ca dao về lòng tham.

Tham con đỏ, bỏ con đen.

Tham vui chịu lận.

Tham sáu đồng lãi, mất năm mươi tư đồng vốn.

Tham trăng quên đèn.

Tham thì thâm, lầm thì mắc.

Bài viết bắt cá hai tay là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm