Home » Adopted child là gì
Today: 2024-05-28 18:11:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Adopted child là gì

(Ngày đăng: 30/06/2020)
           
Adopted child có nghĩa là con nuôi. Con nuôi là con được nhận nuôi bởi cha mẹ nuôi để chăm sóc, dạy dỗ, yêu thương và giáo dục theo quy định của pháp luật. Một số quy định để nhận con nuôi.

Adopted child có nghĩa là con nuôi, là con được nuôi bởi người nhận nuôi, được họ xem như con ruột của mình mà yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ.

Một số quy định để được nhận làm con nuôi:

Người dưới mười sáu tuổi.

Người từ đủ mười sáu đến dưới mười tám tuổi: Được cha dượng hoặc mẹ kế nhận làm con nuôi. Được cô, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Một số quy định để nhận con nuôi:

Ba mẹ nuôi có năng lực hành vi nhân sự đầy đủ.

Ba mẹ nuôi cần hơn con nuôi từ hai mưới tuổi trở lên.

Có điều kiện kinh tế, sức khỏe, nhà cửa phù hợp.

Có đạo đức tốt, giữa cha mẹ và con nuôi có trách nhiệm bổn phận như cha mẹ và con cái với nhau.

Những trường hợp không được nhận con nuôi:

Người bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa đủ tuổi thành niên.

Người đang chấp hành quyết định xử lý hành chính.

Người đang chịu hình phạt tù.

Người chưa được xóa án tính về một trong những tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác hoặc các tội liên quan.

Bài viết adopted child là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm