Home » Yêu nước tiếng Nhật là gì
Today: 2023-06-07 17:01:58

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Yêu nước tiếng Nhật là gì

(Ngày đăng: 29/07/2020)
           
Yêu nước tiếng Nhật là aikoku (愛国). Yêu nước là tình cảm cao quý của mọi người dành cho quê hương đất nước luôn gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi đất nước gặp khó khăn như thiên tai, dịch bệnh.

Yêu nước tiếng Nhật là aikoku (愛国). Yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc dành cho quê hương đất nước luôn đoàn kết, gắn bó, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

Từ vựng và mẫu câu tiếng Nhật liên quan yêu nước.

Aikoku (愛国): Yêu nước.

Aikokushin (愛国心): Lòng yêu nước.

Aikokusha (愛国者): Người yêu nước.

Aikoku shugi (愛国主義): Chủ nghĩa yêu nước.

愛国心の強い民族。

Aikokushin no tsuyoi minzoku.

Một tinh thần yêu nước sâu sắc.

教育を通じて子どもたちに愛国心を育てる必要性。

Kyōiku o tsūjite kodomo tachi ni aikokushin o sodateru hitsuyō sei.

Nên dạy cho trẻ em lòng yêu nước thông qua việc giáo dục.

揺るぎない愛国者として尊敬される。

Yuruginai aikoku sha to shite sonkei sa reru.

Ông ấy được mọi người rất tôn trọng vì ông là một nhà yêu nước anh dũng kiên cường.

Bài viết yêu nước tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm