Home » Viết thiệp sinh nhật bằng tiếng Anh
Today: 2023-10-03 22:15:28

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Viết thiệp sinh nhật bằng tiếng Anh

(Ngày đăng: 18/06/2020)
           
Viết thiệp sinh nhật bằng tiếng Anh cũng là một trong những vấn đề chúng ta cần lưu tâm nếu muốn gửi lời mời thật trân trọng và không kém phần thân mật dành cho người bạn ngoại quốc của mình.

Viết thiệp sinh nhật bằng tiếng Anh là một lời mời đặc biệt mà bạn gửi đến người thân, bạn bè trong dịp sinh nhật.

Mẫu thiệp sinh nhật bằng tiếng Anh.

Dear Anna.

Anna thân mến.

I'll have a birthday party at 2:pm on 11th January. It'll be celebrated in my house.

Tôi sẽ có một bữa tiệc sinh nhật vào lúc 2 giờ chiều ngày 11 tháng 1 nó sẽ được tổ chức tại nhà của tôi.

I'll fell happy when you come. Some my friends have been invited, too. I think you'll fun when you meet my friend. Because they're lovely.

Tôi sẽ hạnh phúc khi bạn đến, một số bạn bè của tôi đã được mời. Tôi nghĩ bạn sẽ vui khi gặp bạn tôi. Bởi vì họ đáng yêu.

Come here you can taste some special food which my mother will cook.

Đến đây bạn có thể nếm một số món ăn đặc biệt mà mẹ tôi sẽ nấu.

In the party I'll make a tiny game, You'll like it. After the party we'll come to the beach.

Trong bữa tiệc tôi sẽ làm một trò chơi nhỏ, bạn sẽ thích nó, sau bữa tiệc, chúng tôi sẽ đến bãi biển.

Please let me know if you'll come.

Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn sẽ đến.

My friend.

Bạn tôi.

Lan.

Bài viết viết thiệp sinh nhật bằng tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm