Home » Ốc bươu tiếng Anh là gì
Today: 2024-04-24 12:51:13

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ốc bươu tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 08/07/2020)
           
Ốc bươu tiếng Anh là apple snail, là tên gọi chỉ chung cho các động vật thân mềm chân bụng có vỏ tròn. Ốc bươu vỏ mỏng màu xanh vàng hay nâu đen phần đuôi xoắn nhọn, mặt bên trong hơi tím.

Ốc bươu tiếng Anh là apple snail, là tên gọi chỉ chung cho các động vật thân mềm chân bụng có vỏ tròn, nó có vỏ mỏng màu xanh vàng hay nâu đen phần đuôi xoắn nhọn, mặt bên trong hơi tím.

Thức ăn của ốc bươu là lá non, bùn non. Chúng phát triển mạnh vào đầu mùa mưa và sinh sản vào tháng năm và ốc bươu cũng là nguyên liệu chế biến món ăn quen thuộc ở Việt Nam.sgv, ốc bươu tiếng Anh là gì

Cấu tạo của ốc bươu bằng tiếng Anh.

The shell snails are thin, the tail is pointed and larger than the snail.

Ốc bươu vỏ mỏng, phần đuôi xoắn nhọn và lớn hơn ốc lác.

The meat component of the snail is about 50 percent water, 4 percent protid, mainly keratin and collagen.

Thành phần thịt của ốc có khoảng 50 phần trăm là nước, 4 phần trăm protid mà chủ yếu là keratin và collagen.

Eastern medicine said that snails have welding properties, so they should be used to cool, detoxify and detoxify alcohol.

Đông y cho rằng ốc có tính hàn nên dùng để giải nhiệt, giải độc, giải rượu.

Nơi sống của ốc bươu bằng tiếng Anh.

Apple snails inhabit a wide range of ecosystems from swamps, ditches and ponds to lakes and rivers.

Ốc bươu sống trong một loạt các hệ sinh thái từ đầm lầy, mương và ao đến hồ và sông.

The lung gills combination in apple snails reflects their adaptation to habitats with oxygen poor water. This is often the case in swamps and shallow waters, the without the lung they would completely depend on their gills, which would decrease their ability to survive.

Sự kết hợp màng phổi trong ốc bươu phản ánh sự thích nghi của chúng với môi trường sống với nước nghèo oxy. Đây thường là trường hợp trong đầm lầy và vùng nước nông, không có phổi chúng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào mang, điều này sẽ làm giảm khả năng sống sót.

Bài viết ốc bươu tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm