Home » Ưu điểm trong tiếng Trung là gì
Today: 2024-04-17 15:30:43

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ưu điểm trong tiếng Trung là gì

(Ngày đăng: 03/08/2022)
           
Ưu điểm trong tiếng Trung là 优点 (Yōudiǎn), ưu điểm là những đều tốt đẹp, hay những gì mà bản thân làm được cảm thấy tiến bộ và hài lòng về nó.

Ưu điểm trong tiếng Trung là 优点 (Yōudiǎn), ưu điểm là ưu thế của 1 người và có thể vượt trội, đi theo hướng tích cực của con người, mang đến sự thuận lợi cho cá nhân hoặc tổ chức nào đó.

Một số từ vựng về ưu điểm trong tiếng Trung:

诚实 /chéngshí/:Trung thực.
积极 /jījí/: Tích cực.

纪律  /jìlǜ/: Kỷ luật.

准时 /zhǔnshí/: Đúng giờ.

老实 /lǎo shí/: Thật thà.

坚定 /jiāndìng/: Kiên định.

自信 /zìxìn/: Tự tin.

成长 /chéngzhǎng/: Trưởng thành.

耐心 /nàixīn/: Nhẫn nại.

可靠 /Kěkào/: Đáng tin cậy.

Một số ví dụ về ưu điểm trong tiếng TrungƯu điểm trong tiếng Trung là gì

1. .我是一个坚定的人。

/Wǒ shì yīgè jiāndìng de rén./

Tôi là một người kiên định.

2. 我的优点就是能够灵活应对突发事件。

/Wǒ de yōudiǎn jiùshì nénggòu línghuó yìngduì tú fā shìjiàn./

Ưu điểm của tôi chính là có thể linh hoạt ứng phó với những tình huống bất ngờ.

3. 我能实际解决问题的人。

/Wǒ néng shíjì jiějué wèntí de rén./

Tôi là người giải quyết vấn đề một cách thực tế.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên tiếng Trung SGV - Ưu điểm trong tiếng Trung là gì.

Bạn có thể quan tâm