Home » Tummy là gì
Today: 2024-04-17 16:22:39

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tummy là gì

(Ngày đăng: 26/08/2020)
           
Tummy phiên âm /ˈtʌm.i/ là dạ dày, một trong những bộ phận của hệ tiêu hóa thực hiện hai chức năng chính là nghiền cơ học thức ăn, thấm dịch vị, phân huỷ thức ăn nhờ hệ enzyme tiêu hóa trong dịch vị.

Tummy phiên âm /ˈtʌm.i/ là dạ dày, đoạn phình ra của ống tiêu hóa giống hình chữ J, một tạng trong phúc mạc nằm ở tầng trên mạc treo kết tràng ngang ở vùng thượng vị và ô dưới hoành trái. Phía trên nối với thực quản qua lỗ tâm vị, phía dưới nối tá tràng qua lỗ môn vị.

Một số từ vựng tiếng Anh về các bộ phận trên cơ thể người.

Bone /bəʊn/: Xương.

Appendix /əˈpen.dɪks/: Ruột thừa.

Bladder /ˈblæd.ər/: Bàng quang.

Spleen /spliːn/: Lá lách.

Tummy là gì, SGVSkin /skɪn/: Da.

Brain /breɪn/: Não.

Spinal cord /spaɪn kɔːd/: Dây thần kinh.

Throat /θrəʊt/: Họng, cuống họng.

Windpipe /ˈwɪnd.paɪp/: Khí quản.

Esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/: Thực quản.

Muscle /ˈmʌs.ļ/: Bắp thịt, cơ lưng.

Lung /lʌŋ/: Phổi.

Heart /hɑːt/: Tim.

Liver /ˈlɪv.əʳ/: Gan.

Stomach /ˈstʌm.ək/: Dạ dày.

Intestines /ɪnˈtes.tɪns/: Ruột.

Vein /veɪn/: Tĩnh mạch ven.

Artery /ˈɑː.tər.i/: Động mạch.

Kidney /ˈkɪd.ni/: Cật.

Pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/: Tuyến tụy.

Bài viết tummy là gì được tồng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm