Home » Trạng từ so sánh trong tiếng Nga là gì
Today: 2024-07-12 17:23:29

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Trạng từ so sánh trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 03/12/2021)
           
Cách cấu taọ dạng so sánh của trạng từ. Cách phân biệt trạng từ so sánh tương đối đơn giản và tính từ so sánh tương đối đơn giản trong tiếng Nga.

Trạng từ so sánh trong tiếng Nga chỉ cấu tạo từ nhóm trạng từ có tận cùng là -О. Giống với tính từ so sánh trạng từ so sánh cũng có hai loại là dạng so sánh tương đối và dạng so sánh tuyệt đối và mỗi loại có dạng đơn giản và phức tạp.

1. Cách cấu tạo dạng so sánh của trạng từ

Cách cấu tạo trạng từ so sánh cũng gần giống với cách cấu tạo tính từ so sánh

Ví dụ: Сложно

Trạng từ

Dạng so sánh

Dạng so sánh tương đối

Dạng so sánh tuyệt đối

Đơn giản

Phức tạp

Đơn giản

Phức tạp

Сложно

Сложнее

Более (менее) сложно

 

  1. Наиболее (наименее) сложно
  2. Сложнее всего (всех)

Một số trường hợp đặc biệt:

Trạng từ so sánh trong tiếng Nga là gìХорошо - Лучше

Плохо - Хуже

Много - Больше

Мало - Меньше

2. Cách phân biệt tính từ so sánh và trạng từ so sánh

Để phân biệt được tính từ so sánh tương đối đơn giản và trạng từ so sánh tương đối đơn giản chỉ có một cách là căn cứ vào vai trò của nó trong câu, tính từ bổ nghĩa cho danh từ còn trạng từ bổ nghĩa cho động từ, cho tính từ hoặc một trạng từ khác.

Ví dụ:  Эти реки быстрее.

Trong câu này thì быстрее là tính từ so sánh vì nó bổ nghĩa cho danh từ реки.

Эти реки текут быстрее.

Trong câu này thì быстрее là trạng từ so sánh vì nó bổ nghĩa cho động từ текут.

Bài viết trạng từ so sánh trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm