Home » Tổng hợp từ lóng tiếng Anh
Today: 2024-03-02 14:55:32

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tổng hợp từ lóng tiếng Anh

(Ngày đăng: 19/06/2020)
           
Từ lóng trong tiếng Anh vô cùng phổ biến và thông dụng cả ở Mỹ và ở Việt Nam trong giao tiếp đời thường. Tổng hợp những từ lóng thông dụng trong tiếng Anh.

Từ lóng trong tiếng Anh vô cùng phổ biến và thông dụng cả ở Mỹ và ở Việt Nam trong giao tiếp đời thường.

Tổng hợp những từ lóng thông dụng trong tiếng Anh.

Cool /kuːl/: Mát mẻ, dễ chịu. Nghĩa mới: Tuyệt, được.

We will see you at CGV tonight.

Bọn tôi sẽ gặp cậu ở CGV tối nay.

Cool.

Được.

Dude /dju:d/: Ông, bà (cách gọi nhau của giới trẻ).

Hey dude, what’s up?

Này ông, khỏe không? 

Babe /beib/: Cưng.

I love you, babe.tổng hợp từ lóng tiếng Anh, sgv

Em yêu anh lắm, cưng à.

Poor /pɔ:(r)/: Tội nghiệp.

Poor him.

Tội nghiệp anh ta.

Dunno /d^nnou/: Không biết.

I dunno what to do.

Tôi không biết phải làm gì.

Gonna /'gɔnə/: Sẽ làm gì.

I’m gonna talk to him.

Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.

Wanna /'wɔnə/: Muốn làm gì

I wanna kiss you.

Tôi muốn hôn bạn.

Gimme /ˈɡɪm.i/: Cho tôi.

Gimme a break.

Cho tôi nghỉ một lúc.

Yep = Yup = Yes: Có, đúng.

Finish?

Xong chưa? 

Yep.

Rồi.

Bài viết tổng hợp từ lóng tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm