Home » Tôi muốn ôm bạn tiếng Anh là gì
Today: 2023-06-09 01:10:04

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tôi muốn ôm bạn tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 22/06/2020)
           
Tôi muốn ôm bạn tiếng Anh là I want to hug you, thể hiện sự chia sẻ cảm xúc nhớ nhung hoặc sự cảm thông sâu sắc dành cho đối phương cần được đón nhận.

Tôi muốn ôm bạn tiếng Anh là I want to hug you, thể hiện sự chia sẻ cảm xúc nhớ nhung hoặc sự cảm thông sâu sắc dành cho đối phương cần được đón nhận.

Một số mẫu câu thông dụng tôi muốn ôm bạn trong tiếng Anh là gì.sgv, tôi muốn ôm bạn tiếng Anh là gì

Hey Daniel, wish you were here, I just want to hug you right now.

Này Daniel, ước gì cậu ở đây, ngay lúc này tôi chỉ muốn ôm bạn thôi.

Helen, I want to hug you right now and say: “I Love You”.

Helen, anh muốn ôm em ngay bây giờ và nói: “Anh yêu Em”.

Sometimes I want to hug you and never let go for any seconds.

Đôi khi tôi muốn ôm cậu và không bao giờ rời xa bất cứ phút giây nào.

I am a lonesome man, I just want to hug and kiss someone I love most.

Tôi là một người đàn ông cô đơn, tôi chỉ muốn ôm và hôn người nào đó tôi yêu nhất.

I want to hug you so bad but you’re far away, Brian.

Tôi muốn ôm cậu nhiều lắm nhưng cậu lại đi xa quá rồi Brian.

Daddy, I miss you so much, I just want to hug you so tight.

Bố à, con nhớ bố nhiều lắm, con chỉ muốn ôm bố thật chặt vào thôi.

Bài viết tôi muốn ôm bạn tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm