Home » Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh đơn giản
Today: 2023-12-10 05:17:33

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh đơn giản

(Ngày đăng: 11/06/2020)
           
Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh đơn giản như happy birthday, được dùng để chúc sinh nhật cho gia đình và bạn bè. Một số lời chúc sinh nhật thông dụng và ngắn gọn bằng tiếng Anh.

Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh đơn giản như happy birthday.

Một số từ vựng về chúc mừng sinh nhật:

Confetti /kən’feti:/: Pháo giấy.Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh đơn giản

Invitation /,invi’tei∫n/: Giấy mời.

Bouquet /’bukei/: Bó hoa.

Cake /keik/: Bánh ngọt.

Party hat /ˈpɑːti hæt/: Mũ dự tiệc.

Thank you note /θæŋk juː nəʊt/: Thư cảm ơn.

Candle /’kændl/: Nến.

Mẫu câu chúc sinh nhật bằng tiếng Anh:

This present is not valuable itself but it is a souvenir hereto, it brings all most my warm sentiment, happy birthday to you.

Món quà này không có giá trị gì nhưng nó là một món quà lưu niệm, nó mang lại hầu hết tình cảm ấm áp của tôi, chúc mừng sinh nhật.

On the occasion of your 20th birthday, may you forever be young, happy and beautiful.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của em, chúc em luôn trẻ, hạnh phúc và xinh đẹp.

Just want to tell you that you’re special to wish you all the joys of a wonderful birthday.

Mình muốn nói với bạn rằng bạn là một người rất đặc biệt chúc bạn tất cả những gì tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật.

Bài viết lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh đơn giản được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm