Home » Tính từ phẩm chất và tính từ quan hệ trong tiếng Nga là gì
Today: 2023-12-02 03:03:40

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tính từ phẩm chất và tính từ quan hệ trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 17/11/2021)
           
Đặc điểm và cách phân biệt tính từ phẩm chất và tính từ quan hệ trong tiếng Nga. Sự khác nhau của tính từ vật chất và quan hệ.

Tất cả tính từ trong tiếng Nga được chia thành hai nhóm lớn là tính từ phẩm chất và tính từ quan hệ.

1. Tính từ phẩm chất (качесивенные прилагательные)

Tính từ phẩm chất chỉ đặc trưng của sự vật hiện tượng một cách trực tiếp mà không thông qua bất kì mối quan hệ nào.

Tính từ phẩm chất chỉ màu sắc như красный, белый, синий...

Tính từ phẩm chất chỉ kích thước như большой, маленький, высокий...

Tính từ chỉ phẩm chất chỉ nhiệt độ như тёплый, прохладный, холодный...

Tính từ phẩm chất chỉ trọng lượng như тяжелый, лёгкий...

Tính từ phẩm chất chỉ những phẩm chất khác nhau như хроший, плохой, злой, верный, честный...

tính từ phẩm chất và tính từ quan hệ trong tiếng Nga là gì2. Tính từ quan hệ (относительные прилагательрые)

Tính từ quan hệ là tính từ chỉ đặc trưng của sự vật hiện tượng thông qua một mối quan hệ nhất định.

Ví dụ:

Trong cụm từ вьетнамский народ thì tính từ вьетнамский chỉ đặc trưng của sự vật народ thông qua mối quan hệ địa điểm.

Trong cụm từ золотое кольцо thì tính từ золотой chỉ đặc điểm của sự vậtткольцо thông qua mối quan hệ vật liệu.

Tính từ sở hữu cũng thuộc nhóm tính từ quan hệ dùng để chỉ đặc trưng của sự vật hiện tượng thông qua mối quan hệ sở hữu.

3. Sự khác nhau của tính từ phẩm chất và tính từ quan hệ

Tính từ phẩm chất và tính từ quan hệ khác biệt nhau về nhiều tính chất ngữ pháp. Tính từ phẩm chất có thể cấu tạo ở dạng đầy đủ, dạng rút gọn và dạng so sánh. Tính từ phẩm chất còn có thể cấu tạo thành trạng từ như хорошо, жарко... còn tính từ quan hệ không có những khả năng nói trên.

Bài viết tính từ phẩm chất và tính từ quan hệ trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm