Home » Tín chỉ là gì
Today: 2024-04-24 13:46:32

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tín chỉ là gì

(Ngày đăng: 19/06/2020)
           
Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 tiết học thực hành và thí nghiệm. Ưu và nhược điểm của chương trình học theo tín chỉ.

Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường khối lượng học tập của sinh viên, 1 tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 tiết học thực hành và thí nghiệm. Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.

Ưu điểm của học theo tín chỉ.

Tạo được sự liên thông giữa các cấp đào tạo đại học và giữa các ngành đào tạo khác nhau của cùng một trường đại học, người học có thể dễ dàng di chuyển từ trường đại học này sang học ở trường đại học kia mà không gặp khó khăn trong việc chuyển đổi tín chỉ.

Kết quả học tập của sinh viên được tính theo từng học phần chứ không phải theo năm học, do đó việc hỏng một học phần nào đó không cản trở quá trình học tiếp tục, sinh viên không bị buộc phải quay lại học từ đầu. Chính vì vậy giá thành đào tạo theo học chế tín chỉ thấp hơn so với đào tạo theo niên chế.

Phương thức đào tạo theo tín chỉ vừa là thước đo khả năng học tập của người học, vừa là thước đo hiệu quả và thời gian làm việc của giáo viên.

Học theo tín chỉ có độ mềm dẻo và linh hoạt về thời gian ra trường. Sinh viên được cấp bằng khi đã tích lũy được đầy đủ số lượng tín chỉ do trường đại học quy định do vậy họ có thể hoàn thành những điều kiện để được cấp bằng tùy theo vào khả năng của bản thân.

Nhược điểm của học theo tín chỉ.

Vì mỗi người sẽ có chọn cho mình môn học, thời gian, lớp khác nhau nên sinh viên sẽ khó gắn kết với nhau. Vì thế một tập thể khó có thể đoàn kết và các hoạt động tập thể cũng diễn ra khó khăn.

Kiến thức bị cắt vụn vì các môn học thường bị chia nhỏ thành 2 đến 4 tín chỉ, điều này khiến giáo viên không thể truyền tải hết kiến thức cho sinh viên được.

Bài viết tín chỉ là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm