Home » Thư giải trình xin Visa du lịch Úc
Today: 2024-04-25 17:36:50

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thư giải trình xin Visa du lịch Úc

(Ngày đăng: 26/03/2020)
           
Thư giải trình xin Visa du lịch Úc là gì? Nội dung của thư giải trình xin Visa du lịch Úc. Cùng ngoại ngữ SGV tìm hiểu chi tiết về chủ đề thư giải trình xin Visa du lịch Úc qua bài viết.

Thư giải trình xin Visa du lịch Úc là một trong những giấy tờ quan trọng nhất, góp phần vào sự thành công của bạn khi xin Visa tại Úc.

Nội dung của thư giải trình xin Visa du lịch Úc:

 Giới thiệu sơ về bản thân.

Mục đích chuyến đi của bạn.

Tóm tắt lịch sử du lịch.

Chứng minh tài chính của chuyến đi.sgv, thư giải tr2inh xin Visa du lịch Úc

Cam kết sẽ quay về nước sau chuyến đi của bạn.

Khi bạn viết một đơn giải trình khoa học, chi tiết và thuyết phục, khả năng xin được Visa của bạn sẽ rất cao.

Xin Visa du lịch Úc vốn không dễ dàng, bởi Bộ di trú Úc ngày càng siết chặt việc xét duyệt hồ sơ.

Trong thời gian xét duyệt hồ sơ, nếu Bộ di trú nhận được thông tin xấu về hồ sơ của bạn thì họ sẽ yêu cầu bạn giải trình về thông tin mà họ nhận được có chính xác không.

Yêu cầu giải trình trình có thể thực hiện qua email, điện thoại hoặc gặp trực tiếp nhân viên của Bộ di trú.

Bài viết thư giải trình xin Visa du lịch Úc được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm