Home » Tài sản tiếng Hàn là gì
Today: 2024-06-20 22:12:39

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tài sản tiếng Hàn là gì

(Ngày đăng: 20/05/2021)
           
Tài sản tiếng Hàn là 재산 /jaesan/. Tài sản được giải nghĩa là một từ được sử dụng chung để chỉ mọi thứ là đối tượng của quyền sở hữu, hoặc hữu hình hoặc vô hình.

Tài sản trong tiếng Hàn là 재산 /jaesan/. Tài sản là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng. Tài sản có thể là vật, tiền, giấy tờ, bất động sản và động sản.

Một số từ vựng liên quan đến 재산:

재산권 /jaesangwon/: Quyền tài sản

재산세 /jaesanse/: Thuế tài sản

사유 재산 /sayu jaesan/: Tài sản tư hữu

공공재산 /gong-gongjaesan/: Tài sản cȏng cộng

세금 /segeum/: Tiền thuế

무형재산 /muhyeongjaesan/: Tài sản vȏ hình 

유동재산 /yudongjaesan/: Tài sản lưu động 

Ví dụ:

그는 상당한 재산가다.

Ông ấy là người có nhiều tài sản. 

그의 재산은 1만동도 안된다.

Tài sản của người đó khȏng tới mười ngàn đồng. 

검약과 근면은 그의 재산 이다.

Tiết kiệm và cần cù là tài sản của anh ấy. 

그는 도박에 재산을 다 갖다바쳤다.

Ông ấy đã đem hết gia sản ra để cờ bạc. 

그 사람은 재산을 차지하기 위해 서류를 날조헀다.

Người đó đã giả mạo giấy tờ để chiếm đọat tài sản.

Bài viết tài sản tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV.

Bạn có thể quan tâm