Home » Quan trọng tiếng Nhật là gì
Today: 2024-04-17 15:29:47

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Quan trọng tiếng Nhật là gì

(Ngày đăng: 24/02/2021)
           
Quan trọng tiếng Nhật là 重要, phiên âm romaji là juuyou. Ngoài ra 大切, phiên âm romaji taisetsu cũng mang nghĩa quan trọng.  Quan trọng là tính từ có ý nghĩa.

Quan trọng tiếng Nhật là 重要, phiên âm romaji là juuyou. Ngoài ra 大切, phiên âm romaji taisetsu cũng mang nghĩa quan trọng.  Quan trọng là tính từ có ý nghĩa, tác dụng hoặc có ảnh hưởng lớn, đáng được coi trọng.

Các cụm từ liên quan về quan trọng trong tiếng Nhật:

Quan trọng nhất: 最も重要.

Tài sản Văn hóa Quan trọng: 重文, 重要文化財.

Tầm quan trọng: ウェイト, 重要性.

Tầm quan trọng: 重要性.

Điểm quan trọng: 要所, 要衝.

Không quan trọng: 微々たる.

Không quan trọng: 無頓着.

Nền tảng quan trọng: 重要な土台.

Người quan trọng: 要人

Nhân chứng quan trọng: 重要参考人.

Bài phát biểu quan trọng: 基調講演.

Các ví dụ mẫu câu về quan trọng trong tiếng Nhật:

ですからこれは非常に重要なデータですが

Đó là một phần rất quan trọng của dữ liệu.

この世での選びは,今も永遠にわたっても重要です。

Những lựa chọn của các em ngay trước mắt là quan trọng vĩnh viễn.

正しい交わりを選ぶことは極めて重要です。

Vì vậy chọn kết hợp với tôn giáo đúng là rất quan trọng.

1 年で最も大切な行事が3月28日に行なわれます.

Sự kiện quan trọng nhất trong năm được cử hành vào ngày 28 tháng 3.

言うまでもないことですが,自分の霊的健康を顧みることは非常に大切です。

Chăm lo sức khỏe thiêng liêng tất nhiên là điều rất quan trọng.

Bài viết quan trọng tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm