Home » Phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành may mặc
Today: 2023-12-10 03:32:05

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành may mặc

(Ngày đăng: 23/06/2020)
           
Phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành may mặc bắc buộc bạn phải giỏi tiếng Anh chuyên ngành và những kiến thức về may mặc. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến ngành may mặc.

Phỏng vấn tiếng Anh ngành may mặc là bạn biết tiếng Anh về chuyên ngành. Nắm được từ vựng liên quan đến may mặc, cần chuẩn bị kỹ trước khi đi phỏng vấn.

Ngành dệt may hiện nước ta cũng đang rất chú trọng và là ngành chủ lực, vừa tạo ra giá trị hàng hóa, vừa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành may mặc:

Woolly /ˈwʊl.i/: Áo tay dài, quần áo len.

Splotch /splɒtʃ/: Bản vẽ mẫu áo.

Velcro /ˈvel.krəʊ/: Miếng nhám.

Wide /waɪd/: Bề rộng.

Clip /klɪp/: Cắt xén.

Wrist  /rɪst/: Cổ tay.

Stub  /stʌb/: Khuy.

Band /bænd/: Đai nẹp.

Zipper /ˈzɪp.ər/: Dây kéo.

Belt /belt/: Dây lưng.

Weave /wiːv/: Dệt.

Pins /pɪn/: Đinh ghim.Phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành may mặc

Đoạn hội thoại tiếng Anh chuyên ngành may mặc:

Tell me a bit about yourself?

Hãy cho tôi biết một chút về bạn?

I’m Phuong, i'm 22 year old. I come from An Giang.

Tôi tên là Phương, tôi 22 tuổi. Tôi đến từ An Giang.

What are your strengths, weaknesses?

Những điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì?

I specialize in design. But I had difficulty in choosing fabric.

Tôi chuyên về mảng thiết kế. Nhưng tôi gặp khó khăn trong chọn chất liệu vải.

What does failure mean to you?

Theo bạn thất bại có nghĩa là gì?

Are you an organized person?

Bạn có phải là người có tổ chức không?

I think I'm quite organized. I like my documents and papers in a way where i can retrieve them quickly.

Tôi nghĩ rằng tôi khá có tổ chức. Tôi thích tài liệu và giấy tờ của mình theo cách mà tôi có thể lấy chúng nhanh chóng.

Bài viết phỏng vấn tiếng Anh ngành may mặc được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm