Home » PhD, MD, MA, MS, BA, BSc là gì
Today: 2024-04-24 15:41:10

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

PhD, MD, MA, MS, BA, BSc là gì

(Ngày đăng: 12/11/2019)
           
PhD, MD, MA, MS, BA, BSc là các học vị ở các nước sử dụng tiếng Anh vẫn thường gặp trên bằng cấp hay trên các danh thiếp tiếng Anh, ý nghĩa của từng loại.

Một số thuật ngữ viết tắt của văn bằng trình độ cao đẳng, đại học.

PhD (Doctor of physolophy): Tiến sĩ, chuyên gia triết học, sau này được dùng để chỉ danh từ chung là tiến sĩ của tất cả các ngành nói chung.

SGV, PhD, MD, MA, MS, BA, BSc là gì MD (A medical doctor, physician): Bác sĩ y khoa.

MA (Master of Arts): Thạc sĩ văn chương xã hội.

MS (hoặc MSc) (Master of Science): Thạc sĩ khoa học tự nhiên.

BA (Bachelor of Arts): Cử nhân văn chương xã hội.

Bc., B.S., BS, B.Sc. hoặc BSc (The Bachelor of Science): Cử nhân khoa học tự nhiên.

BBA (The Bachelor of Business Administration): Cử nhân quản trị kinh doanh.

BCA (The Bachelor of Commerce and Administration): Cử nhân thương mại và quản trị.

B.Acy., B.Acc. hoặc B. Accty (The Bachelor of Accountancy): Cử nhân kế toán.

LLB, LL.B (The Bachelor of Laws): Cử nhân luật.

BPAPM (The Bachelor of public affairs and policy management): Cử nhân ngành quản trị và chính sách công.

M.A (The Master of Art): Thạc sĩ khoa học xã hội.

M.S., MSc  hoặc  M.Si (The Master of Science): Thạc sĩ khoa học tự nhiên.

MBA (The Master of business Administration): Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

MAcc, MAc, hoặc Macy (The Master of Accountancy): Thạc sĩ kế toán.

M.S.P.M. (The Master of Science in Project Management): Thạc sĩ quản trị dự án.

M.Econ (The Master of Economics): Thạc sĩ kinh tế học.

M. Fin. (The Master of Finance): Thạc sĩ tài chính học

D.M (Doctor of Medicine): Tiến sĩ y khoa.

D.Sc. (Doctor of Science): Tiến sĩ các ngành khoa học.

Bài viết PhD, MD, MA, MS, BA, BSc là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm