Home » Phần mở đầu tiếng Anh là gì
Today: 2024-04-25 19:11:14

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phần mở đầu tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 12/08/2020)
           
Phần mở đầu tiếng Anh là heading, phiên âm là ˈhedɪŋ, là lời mở đầu của một cuốn sách hoặc bài nghiên cứu bao gồm lý do chọn đề tài, phạm vi nghiên cứu và những ứng dụng.

Phần mở đầu tiếng Anh là heading, phiên âm là /ˈhedɪŋ/, là những vấn đề chung được trình bày trong đề cương nghiên cứu bao gồm lý do chọn đề tài, phạm vi và những ứng dụng của đề tài.

Nội dung phần mở đầu cần được xây dựng một cách súc tích, lôi cuốn người đọc bằng câu đề, cung cấp bối cảnh cho lý lẽ của bạn.

Phần mở đầu của bạn sẽ đóng vai trò như một bản đồ hướng dẫn đọc giả, cung cấp nền tảng cần thiết, cách tiếp cận và kỹ thuật sử dụng.Phần mở đầu tiếng Anh là gì, SGV

Thông tin phần mở đầu phải phù hợp với ngữ cảnh của chủ đề mà bạn chọn, khả năng ứng dụng và kết quả mang của nghiên cứu.

Cách viết phần mở đầu bằng tiếng Anh.

Before we go into the details of an important issue in your essay's opening paragraph, it might be helpful to look at a few examples.

Trước khi đi vào chi tiết của vấn đề quan trọng trong phần mở đầu của bài tiểu luận tham khảo một vài ví dụ sẽ khá hữu ích.

You should provide a general idea and direction of the argument you will present.

Bạn nên cung cấp ý tưởng chung và hướng đi của lập luận mà bạn sẽ trình bày.

The thesis is the heart of the whole essay, making it unique and controversial.

Luận điểm là trọng tâm của toàn bộ bài tiểu luận, xây dựng luận điểm độc đáo và đáng tranh cãi.

Your first sentence should engage the reader, causing them to want to learn more about your essay because they are attracted, curious or even angry.

Câu văn đầu tiên của bạn phải lôi cuốn người đọc, khiến họ muốn tìm hiểu nhiều hơn về bài luận của bạn vì họ bị thu hút, tò mò hoặc thậm chí là tức giận.

Bài viết phần mở đầu tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm