Home » Phân biệt There và It trong tiếng Anh
Today: 2024-05-28 17:01:31

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt There và It trong tiếng Anh

(Ngày đăng: 06/03/2020)
           
Bạn đã biết cách phân biệt there và it? There được dùng khi nói về sự tồn tại của sự vật, còn it được dùng khi nói về một sự việc, hành động, một tình huống hay một ý kiến.

There + be (is/are/was/were/has been/have been/had been/will be (có cái gì đó). Dùng there với a lot of, many, much, more, enough và con số. Ngoài ra, nó được dùng khi nói về sự tồn tại của sự vật.

Phân biệt There và It trong tiếng Anh, ngoại ngữ SGV There's a new restaurant in King street: Có một nhà hàng mới ở phố King.

There were a lot of problems to discuss: Có rất nhiều vấn đề cần bàn bạc.

It: Được dùng khi nói tới một việc, hành động, một tình huống hay ý kiến.

I was late yesterday, it was because my alarm didn't go off. Tôi đã trễ ngày hôm qua là do đồng hồ báo thức của tôi không reo.

Ta có thể sử dụng it để nói về khoảng cách, thời tiết và thời gian.

How far is it to your house: Từ nhà bạn đến đó là khoảng bao xa.

It's hot today: Hôm nay trời nóng.

It was last June when I saw her: Đó là tháng sáu trước khi tôi gặp cô ta.

Bài viết phân biệt There và It trong tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm