Home » Packet là gì
Today: 2024-05-28 18:34:23

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Packet là gì

(Ngày đăng: 15/07/2020)
           
Packet nghĩa là gói nhỏ, phiên âm là ˈpæk.ɪt. Gói nhỏ là sản phẩm đóng gói ở số lượng nhỏ hoặc một gói nhiều sản phẩm đi kèm với nhau.

Packet nghĩa là gói nhỏ, phiên âm là ˈpæk.ɪt. Gói nhỏ là sản phẩm đóng gói ở số lượng nhỏ hoặc một gói có nhiều sản phẩm đi kèm. Các sản phẩm được đóng thành gói nhỏ thường có số lượng ít như thuốc lá, đường.

Gói nhỏ còn có thể hiểu là các sản phẩm đi kèm theo bộ để tiện sử dụng như bộ kim chỉ, bộ dụng cụ học tập. Packet còn có nghĩa là thùng giấy đựng hàng hoặc gửi bưu kiện.SGV, packet là gì

Một số từ đồng nghĩa với packet.

Bundle /bəndl/: Một bó.

Carton /ˈkɑrtn/: Hộp bìa cứng, thùng giấy.

Package /ˈpæk.ɪdʒ/: Thùng hàng.

Pouch /paʊtʃ/: Gói nhỏ.

Parcel /ˈpɑː.səl/: Lô hàng.

Một số mẫu câu về packet.

A packet of salt and vinegar.

Một gói muối và giấm.

A packet of white powder was found and police scientists are analyzing it.

Một gói bột trắng đã được tìm thấy và các nhà nghiên cứu đang phân tích nó.

She bought a packet of sweets to suck on the journey.

He ate a whole packet of biscuits.

Anh ấy ăn cả gói bánh quy.

Bài viết packet là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm