Home » Ơi tiếng Anh là gì
Today: 2023-03-24 19:58:59

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ơi tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 15/03/2021)
           
Ơi tiếng Anh là Hey, phiên âm /heɪ/. Là câu cảm thán, dùng để đáp lại tiếng gọi của người ngang hàng hoặc người dưới, gọi một cách thân mật, thân thiết.

Ơi tiếng Anh là Hey, phiên âm /heɪ/. Là câu cảm thán, dùng để đáp lại tiếng gọi của người ngang hàng hoặc người dưới, gọi một cách thân mật, thân thiết. 

Ngoài ra, Hey còn được sử dụng để thu hút sự chú ý, để bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú hoặc khó chịu hoặc để tạo ra sự đồng ý.

Một số mẫu câu tiếng Anh về Ơi:

Oh, my God.

Ôi, Chúa ơi. 

Hey baby, wake up!

em bé ơi , dậy đi thôi!

Hey! What are you doing with my car?

Chào! Bạn đang làm gì với chiếc xe của tôi?

Oh, God, this heat is unbearable.

Trời ơi, nóng như thế này.

Hey, are you guys coming to Angela's party?

Này, các bạn có đến dự tiệc của Angela không? 

Hey, you guys, wait for me!

Này, các bạn, đợi tôi với!

Hey, Dad, my sneakers are worn out again.

Bố ơi, giày của con lại rách rồi.

He said, Oh, Grandmother, you will know him.

Thằng bé nói: Bà Nội ơi, bà sẽ biết vị giám trợ ấy.

Lady, you and Whittaker Walt, you have nice conversation some other day, yes?

Bà ơi, bà và Whittaker Walt, hai người để khi khác hàn huyên được không?

Bài viết Ơi tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm