Home » Những giới từ đi với cách ba trong tiếng Nga
Today: 2024-04-20 07:17:13

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Những giới từ đi với cách ba trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 09/12/2021)
           
Những giới từ đòi hỏi cách ba trong tiếng Nga. Ý nghĩa của những giới từ được sử dụng ở cách ba. Trường hợp sử dụng của những giới từ đòi hỏi cách ba.

Điểm đặc biệt trong tiếng Nga là cùng một giới từ nhưng khi đi với các cách khác nhau thì lại có ý nghĩa khác nhau. Sau đây là những giới từ đi với cách ba trong tiếng Nga:

Giới từ К (Ко)

Có nghĩa là “về phía, tới” khi chỉ phương hướng chuyển động.

Ví dụ: Дети бегут к реке.

Có nghĩa là “đến nhà ai, chỗ ai” nếu đi với danh từ chỉ người.

Ví dụ: Давай пойдём к директору.

Có nghĩa là “vào khoảng” khi chỉ thời gian.

Ví dụ: К утру дождь перестал.

Giới từ По

Có nghĩa là “theo, trên” khi chỉ địa điểm của chuyển động.

Ví dụ: Ученики возвращаются по берегу реки.

Chỉ thời gian lập đi lập lại của một hành động.

Ví dụ: Они работаюти и по дням, и по ночам.

Có nghĩa là “về” khi nói về chuyên môn.

Ví dụ: Этот человек большой специалист по информатике.

Có nghĩa là “vì” khi chỉ nguyên nhân.

Ví dụ: Он забыл портфель дома по рассеянности.

Giới từ Благодаря

Сó nghĩa là “nhờ” khi chỉ nguyên nhân đem lại kết quả tích cực.

Ví dụ: Я сделал успехи в учёбе благодаря помоци друзей.

Giới từ Вопреки

Сó nghĩa là “ngược lại”

Ví dụ: Он делает всё вопреки моему совету.

Bài viết những giới từ đi với cách ba trong tiếng Nga được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm