Home » Nguyên phó chủ tịch nước tiếng Anh là gì
Today: 2024-04-24 13:52:44

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Nguyên phó chủ tịch nước tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 08/08/2019)
           
Từ điển dịch tiếng Việt nguyên phó chủ tịch nước ra tiếng Anh là gì, ví dụ dễ hiểu, cách gọi của người Anh và người Mỹ.

Nguyên phó chủ tịch nước tiếng Anh là Former Vice President/ Vice Chairman.

Phiên âm:

/ˈfɔː.mər vaɪs ˈprez.ɪ.dənt/ /vaɪs ˈtʃeə.mən/.

SGV, nguyên phó chủ tịch nước tiếng Anh là gì Ví dụ:

Former Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam.

(Nguyên phó chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam).

Former Vice President is going to stand in for the president at tonight's fundraiser, as the president is out of the country.

(Ngài phó chủ tịch sẽ thay mặt cho chủ tịch ở buổi gây quỹ tối nay, bởi ngài chủ tịch đang ở nước ngoài).

He is former Vice President of the United States.

(Ông ấy là nguyên phó chủ tịch của Mỹ).

Bài viết nguyên phó chủ tịch nước tiếng Anh là gì được soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm