Home » Ngữ pháp tiếng Hàn ㄴ/는다면야
Today: 2024-04-17 15:56:31

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp tiếng Hàn ㄴ/는다면야

(Ngày đăng: 20/12/2021)
           
Ngữ pháp ㄴ/는다면야 là dạng ngữ pháp trung cấp của tiếng Hàn, thực tế nó giống với ngữ pháp ㄴ/는다면 chỉ thêm 야 để nhấn mạnh hơn.

Ngữ pháp ㄴ/는다면야 dùng khi nhấn mạnh mệnh đề trước là điều kiện hoặc giả định rất cần thiết trong việc thực hiện hay đạt được mục tiêu ở mệnh đề sau.

Mệnh đề sau có khả năng thực thi khi thực hiện điều ở mệnh đề trước hoặc khi tình huống ở mệnh đề trước được tạo thành.

Ngữ pháp ㄴ/는다면야 có nghĩa tiếng Việt tương đương là "miễn là, chỉ cần, nếu mà,..".

V+ ㄴ/는다면야

A+ 다면야

N+ (이)라면야

Qúa khứ: V/A+ 았/었다면야

Tương lai: V/A+ 겠다면야, (으)ㄹ 거라면야

Một số câu ví dụ về ngữ pháp tiếng Hàn ㄴ/는다면야

열심히 공부한다면야 누구든지 대학에 갈 수 있다.

Nếu mà chăm chỉ học tập thì bất kì ai cũng có thể vào đại học.

저 사람이 한국 사람이라면야 당연히 한국말을 잘 하겟지요.

Chỉ cần là người Hàn Quốc thì đương nhiên họ sẽ nói tiếng Hàn giỏi thôi.

가: 우리 학교 축구대표팀이 이번 대회에서 우승할 수 있을까요?

A: Đội bóng trường chúng ta có thể chiến thắng ở đợt này chứ?

나: 그럼요. 능력이 있다면야 우승할 수 있지요.

B: Tất nhiên rồi. Miễn là có năng lực thì tất nhiên sẽ giành chiến thắng rồi.

Trên đây là cách dùng và ví dụ của ngữ pháp tiếng Hàn ㄴ/는다면야. Chúng ta có thể gặp ngữ pháp này trong nhiều trường hợp như văn nói, văn viết, kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK),...

Bài viết ngữ pháp tiếng Hàn ㄴ/는다면야 được viết bởi giảng viên trung tâm tiếng Hàn SGV.

Bạn có thể quan tâm