Home » Ngoại ngữ SGV cơ sở quận 9 thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 2023-12-10 17:14:11

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ SGV cơ sở quận 9 thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 07/02/2020)
           
Lịch khai giảng tháng 03/2021 khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật tại SGV quận 9, học phí 750.000đ 1 tháng, LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai

Chi tiết lịch khai giảng tháng 03/2021 SGV cơ sở quận 9, tp.HCM khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

Chi tiết bảng học phí tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật học tập trung, học kèm, học online ⇒ chi tiết học phí tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

1. Khoá học tiếng Anh:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 29/03/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 02/04/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 30/03/2021
Movers J5 Thứ 3,5,7 ( 18:00 - 19:30) 06/04/2021
Starters J1 Thứ 3,5,7 ( 18:00 - 19:30) 10/04/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 01/04/2021
Giao tiếp đi làm starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 07/04/2021
Giao tiếp Intermediate Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 09/04/2021
Giao tiếp Level 1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 08/04/2021
Pre-IELTS Thứ 3,5,7 ( 18:00 - 19:30) 10/04/2021
IELTS 4 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 03/04/2021

2. Khoá học tiếng Hoa:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 09/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 02/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 30/03/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 25/03/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 07/04/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 24/03/2021

3. Khoá học tiếng Hàn:

LH: 0902.516.288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để được tư vấn.

Ghi chú: nhận hồ sơ đăng ký học và luyện cho kỳ thi TOPIK I cấp 1 dành cho cô dâu lấy chồng Hàn Quốc, học tại cơ sở 1 thành phố Hồ Chí Minh và có chỗ ở nội trú.

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 30/03/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 06/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 02/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 31/03/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 05/04/2021
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 23/03/2021
Trung cấp A3 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:30) 10/04/2021

4. Khoá học tiếng Nhật:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 31/03/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 02/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 30/03/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 03/04/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 07/04/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 05/04/2021

Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ SGV cơ sở quận 9, TP.HCM

Bạn có thể quan tâm