Home » Ngành y đa khoa tiếng Anh là gì
Today: 2024-04-25 17:34:27

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngành y đa khoa tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 26/08/2020)
           
Ngành y đa khoa tiếng Anh là General Medicine phiên âm /ˈdʒen.ər.əlˈmed.ɪ.sən/. Ngành học đào tạo những bác sĩ đa khoa điều trị mãn và cấp tính. Một số câu tiếng Anh liên quan đến ngành y đa khoa.

Ngành y đa khoa tiếng Anh là General Medicine phiên âm /ˈdʒen.ər.əlˈmed.ɪ.sən/. Mục tiêu của ngành y khoa là đào tạo những người có y đức, có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để xác định, đề xuất  và tham gia giải quyết các vấn đề sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Từ vựng tiếng Anh về các chuyên y đa khoa.

Surgery /ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại khoa.

Internal medicine /ɪnˈtɜːrnl ˈmedɪsn/: Nội khoa.

Gynecology /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/: Phụ khoa.

Oncology /ɑːnˈkɑːlədʒi/: Ưng thư học.

Cardiology /kɑːdɪˈɒlədʒi/: Khoa tim.

Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: Chuyên khoa da liễu.

Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: Chuyên khoa gây mê.

Orthopedic hospital /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện chỉnh hình.

Một số mẫu câu tiếng Anh trong ngành y. 

I’d like to see a doctor.

Tôi muốn gặp bác sĩ.

Is it urgent?

Có khẩn cấp không?

I’m going to prescribe you some antibiotics.

Tôi sẽ kê đơn cho anh/chị ít thuốc kháng sinh.

Bài viết ngành y đa khoa tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm