Home » Lục địa tiếng Anh là gì
Today: 2024-06-14 16:20:33

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Lục địa tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 14/07/2020)
           
Lục địa tiếng Anh là continent, phiên âm là ˈkɒn.tɪ.nənt. Lục địa là một mảng đất liền nằm trên bề mặt lớp vỏ Trái Đất, có nước vây quanh. Trong địa chính trị, lục địa nói chung hay được chia ra làm sáu châu lục.

Continent là một trong bảy khối đất lớn trên bề mặt trái đất, được bao quanh hoặc chủ yếu được bao quanh bởi biển và thường bao gồm nhiều quốc gia khác nhau.

Tuy nhiên, hiện nay có một sự lộn xộn trong cách hiểu và dùng từ giữa lục địa và đại lục hay giữa lục địa với châu lục. Đại lục và lục địa đều là các khái niệm của địa lý tự nhiên, đại lục là mảng đất liền lớn trong khi lục địa là mảng đất liền nhưng không chỉ rõ là có quy mô về diện tích lớn hay nhỏ. 

Nghĩa hẹp của từ lục địa' là một vùng đất liền liên tục, có các đường bờ biển và bất kỳ ranh giới nào tạo thành rìa của lục địa. Trong ngữ cảnh này, thuật ngữ lục địa châu Âu được dùng để ám chỉ phần đất liền của châu Âu.

Các tên gọi của các châu lục bằng tiếng Anh

Asia  /ˈeɪ.ʒə/: Châu Á

Africa /ˈæf.rɪ.kə/: Châu Phi

Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪk/: Nam Cực

Australia – /ɑːˈstreɪl.jə/: Châu Đại Dương

Europe  /ˈjʊr.əp/: Châu ÂuSGV, Lục địa tiếnh Anh là gì

North America  /ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/: Bắc Mỹ

South America  /ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/: Nam Mỹ

Năm tên gọi khác cho đại đương bằng tiếng Anh

Arctic Ocean /ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/: Bắc Băng Dương

Atlantic Ocean /ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Đại Tây Dương

Indian Ocean /ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/: Ấn Độ Dương

Pacific Ocean /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Thái Bình Dương

Southern Ocean /ˈsʌð.ən ˈsʌð.ən/: Nam Băng Dương

Bài viết lục địa là gì đuợc tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Bạn có thể quan tâm