Home » Lời chúc tặng quà bằng tiếng Anh
Today: 2024-05-28 17:19:13

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Lời chúc tặng quà bằng tiếng Anh

(Ngày đăng: 18/06/2020)
           
Lời chúc tặng quà bằng tiếng Anh là look what I have for you, thường được người tặng sử dụng kèm hành động tặng quà để việc tặng quà trở nên ý nghĩa và đặc biệt hơn.

Lời chúc tặng quà bằng tiếng Anh là look what I have for you, được sử dụng khi tặng quà cho một ai đó.

Một số lời chúc tặng quà bằng tiếng Anh.

I got you something. I hope you like it.Lời chúc tặng quà bằng tiếng Anh, SGV 

Mình có cái này, hi vọng bạn thích nó.

This gift for you.

Món quà này dành tặng cho bạn.

I hope you will like this for march 8th, your birth day.

Tôi hy vọng bạn sẽ thích món quà này nhân dịp 8 tháng 3, sinh nhật của bạn.

It’s only a small gift, but I hope you like it. 

Đây là món quà nhỏ nhưng tôi hy vọng bạn sẽ thích nó.

I wasn’t sure what to get you but I hope you like it.

Tôi không chắc cái gì hợp với bạn nhưng tôi hi vọng bạn thích nó.

Một số từ vựng tiếng Anh về những món quà tặng:

Present /ˈprez.ənt/: Món quà.

Souvenir /suː.vənˈɪər/: Quà lưu niệm.

 Receiver /rɪˈsiː.vər/: Người nhận.

 Occasion /əˈkeɪ.ʒən/: Dịp.

 Give /ɡɪv/: Tặng.

 Special /speʃ.əl/: Đặc biệt.

 Gratitude /ˈɡræt.ɪ.tʃuːd/: Lòng biết ơn.

 Flower /flaʊər/: Hoa.

 Perfume /ˈpɜː.fjuːm/: Nước hoa.

Shoes /ʃuː/: Giày.

Handbag /ˈhænd.bæɡ/: Túi xách.

Cosmetics /kɑzˈmet̬·ɪks/: Mỹ phẩm.

A handmade gift: Món quà tự làm.

Bài viết lời chúc tặng quà bằng tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm