Home » Lời chúc Giáng sinh cho người yêu tiếng Anh
Today: 2024-02-24 02:47:02

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Lời chúc Giáng sinh cho người yêu tiếng Anh

(Ngày đăng: 16/06/2020)
           
Lời chúc Giáng sinh tiếng Anh cho người yêu là you are special, you are unique, may your Christmas be also as special and unique as you are. Merry Christmas. Một số câu chúc tiếng Anh hay dành cho người yêu.

Lời chúc Giáng sinh cho người yêu tiếng Anh ngọt ngào và ấm áp nhất, giúp bạn có thể bày tỏ tình cảm với người mà bạn yêu thương. Đặc biệt cho những bạn có người ấy là người ngoại quốc.

Một số lời chúc Giáng sinh cho người yêu tiếng Anh:

You are my true love and I am blessed that I won your heart Merry Christmas.

Bạn là tình yêu đích thực của tôi và may mắn rằng tôi đã giành được trái tim của bạn.

This Christmas is special for me, I am having a special person to think about Merry Christmas my love.

Giáng sinh này thật đặc biệt với tôi,SGV, Lời chúc Giáng sinh cho người yêu tiếng Anh tôi đang có một người đặc biệt để nghĩ về, Giáng sinh vui vẻ tình yêu của tôi.

My Christmas is more colorful on this year because this year i am having your love Merry
Christmas my dear.

Giáng sinh năm nay của tôi nhiều sắc màu hơn bởi vì năm nay tôi đang có tình yêu của tôi, Giáng sinh an lành em thân yêu của tôi.

At the stroke of midnight on Christmas, if a fat man dressed in a red suit jumps through your window, grabs you and puts you in a sack, don't panic. I told Santa I wanted you for Christmas.

Nửa đêm Giáng Sinh, nếu một ông già mập mặc đồ đỏ nhảy qua cửa sổ, gói bạn lại và cho vào bao tải thì đừng có chống cự nhé. Tôi đã nói với ông Noel rằng tôi muốn có bạn trong Giáng Sinh này.

Một số từ vựng về chủ đề Giáng sinh:

Winter /’wɪn.tər/: Mùa đông.

Santa Claus /ˈsæn.tə ˌklɔːz/: Ông già Noel.

Fireplace /’faɪə.pleɪs/: Lò sưởi.

Reindeer /’reɪn.dɪər/: Tuần lộc.

Chimney /’tʃɪm.ni/: Ống khói.

Ribbon /’rɪb.ən/: Ruy băng.

Firewood /’faɪə.wʊd/: Củi.

Wreath /ri:θ:/: Vòng hoa.

Stocking /’stɒk.ɪŋ/: Bít tất.

Sled /sled/: Xe trượt tuyết.

Bài viết lời chúc Giáng sinh tiếng Anh cho người yêu được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm