Home » Khám phá tiếng Nhật là gì
Today: 2023-09-30 11:21:52

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Khám phá tiếng Nhật là gì

(Ngày đăng: 31/07/2020)
           
Khám phá tiếng Nhật là hakken suru (発見する). Khám phá là việc tìm ra những gì tồn tại trong tự nhiên hoặc xã hội mà trước đó chưa ai biết, nhờ đó làm thay đổi cơ bản nhận thức con người.

Khám phá tiếng Nhật là hakkensuru (発見する). Khám phá là tìm ra những thứ hiện đã có trong tự nhiên bằng cách nghiên cứu về nó hoặc tự sáng chế ra. Tuy nhiên một số kiến thức thu được từ các khám phá có thể ứng dụng ngay vào đời sống.

Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến khám phá.

Araitateru (あらいたてる): Khám phá.

Hakkensuru (はつけんする): Phát hiện.

khám phá tiếng Nhật là gìHakkenshiya (はつけんしや): Người khám phá.

Deisukabaa (ディスカバー): Sự khám phá.

Kurieetaa (クリエーター): Phát minh.

Hatsumeka (はつめか): Nhà phát minh.

Umidasu (うみだす): Phát minh ra.

Muidasu (むいだす): Phát hiện ra.

Sagashiateru (さがしあてる): Tìm thấy.

Một số mẫu câu tiếng Nhật liên quan đến khám phá.

とても良い本をあらいたてました。

Totemoyoihon o araitatemashita.

Tôi đã khám phá ra một cuốn sách rất hay.

ポンプでいどみを吸い上げるきかいをはつめる。

Ponpu de idomizu o suiagerukikai o hatsumeisuru.

Phát minh ra máy bơm nước từ giếng.

監督は人の資をはつけんしました。

Kantoku wa hito no shishitsu o hakkenshimashita.

Giám đốc phát hiện ra tố chất của người đó.

Bài viết khám phá tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm