Home » Interview là gì
Today: 2024-02-29 20:00:17

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Interview là gì

(Ngày đăng: 13/07/2020)
           
Interview nghĩa là phỏng vấn, phiên âm ˈɪn.t̬ɚ.vjuː. Phỏng vấn là một công đoạn vô cùng quan trọng trong quá trình tuyển chọn nhân lực. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đế chủ đề phỏng vấn.

Interview nghĩa là phỏng vấn, phiên âm ˈɪn.t̬ɚ.vjuː. Phỏng vấn là một công đoạn vô cùng quan trọng trong quá trình tuyển chọn nhân lực của các công ty. Để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng thì việc sử dụng tiếng Anh thành thạo là một điểm mạnh đáng lưu ý.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến chủ đề phỏng vấn.SGV, Interview là gì

My strengths lie within my ability to work efficiently under extremely high pressure. I’m also a good listener. Listening to others is a great thing to do as it give me a better understanding of the discussed situation.

Điểm mạnh của tôi nằm trong khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực cực cao. Tôi cũng là một người biết lắng nghe. Việc lắng nghe người khác là một điều tốt vì nó giúp tôi hiểu sâu hơn về tình huống đang được bàn đến.

Team work is a weakness I’m currently working on to improve. I prefer to work alone for most of the time during my freshman year. However, I realize it is a huge mistake. Working in a group allow me to complete my job a lot faster and it also builds a stronger bond along teammates.

Làm việc nhóm là một điểm yếu mà tôi đang cải thiện. Tôi thường làm việc một mình trong suốt quãng thời gian năm nhất đại học. Tuy nhiên, tôi nhận đó là sai lầm lớn. Làm việc nhóm giúp tôi hoàn thành công việc nhanh chóng hơn và nó cũng xây dựng mối quan hệ bền vững với đồng đội,

My long term goal is to be a valued employee within the company. Reaching higher positions has been an aim that I always wanted for most of my life. I want to make huge distinction in a large group and be respected by everyone.

Mục tiêu lâu dài của tôi là trở thành một nhân viên có giá trị trong công ty. Leo lên những vị trí cao hơn là mục tiêu mà tôi luôn hằng mong muốn. Tôi muốn tạo sự khác biệt rõ rệt trong một tập thể lớn và trở thành người được mọi người tôn trọng.

Bài viết interview là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm