Home » Học tiếng Nhật cao cấp
Today: 2022-09-27 08:05:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Học tiếng Nhật cao cấp

(Ngày đăng: 02/12/2019)
           
Trình độ tiếng Nhật cao cấp bao gồm N2 và N1. Cần làm gì để đạt được chứng chỉ đó? Lộ trình học hiểu quả để nhanh chóng lấy được chứng chỉ tiếng Nhật cao cấp là gì? Tham khảo bài viết sau để tìm câu trả lời.

Trình độ N2 tiếng Nhật.

Tiếng Nhật trình độ N2 là cấp độ khó thứ 2 trong hệ thống đánh giá năng lực tiếng Nhật.

Học tiếng Nhật cao cấp Để đạt được trình độ N2 tiếng Nhật bạn cần: 

Lượng Kanji cần thiết: 1.000 từ.

Lượng từ vựng cần nắm: 6.000 từ.

Nếu với thời lượng học 1 tuần 5 buổi, 1.5 giờ 1 buổi thì để đạt trình độ N2 bạn cần lộ trình 18 tháng để hoàn thành.

Hoàn thành N5 với 3 tháng.

Hoàn thành N4 với 3 tháng. 

Hoàn thành N3 với 6 tháng .

Hoàn thành N2 với 6 tháng .

Trình độ N1 tiếng Nhật.

Với trình độ tiếng Nhật N1 thì các bạn có thể nghe hiểu và giao tiếp tiếng Nhật như một người bản xứ thật sự.

Lượng từ kanji cần thiết: 2000 từ.

Lượng từ vựng cần nắm: 10.000 từ.

Nếu với thời lượng học 1 tuần 5 buổi, 1.5 giờ 1 buổi thì để đạt trình độ N1 bạn cần 24 tháng để hoàn thành N1.

Hoàn thành N5 với 3 tháng.

Hoàn thành N4 với 3 tháng. 

Hoàn thành N3 với 6 tháng .

Hoàn thành N2 với 6 tháng .

Hoàn thành N1 với 6 tháng. 

Bài viết học tiếng Nhật cao cấp được soạn bởi thầy cô trung tâm Nhật ngữ SGV. 

Liên hệ 0707074807 thầy Tuấn, cô Mai để được tư vấn lớp N2, N1.

Bạn có thể quan tâm