Home » Hình vị của từ trong tiếng Nga là gì
Today: 2023-06-09 01:55:17

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hình vị của từ trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 13/12/2021)
           
Hình vị của từ trong tiếng Nga là gì. Các loại hình vị của từ trong tiếng Nga. Cách nhận biết loại hình vị của từ. Ý nghĩa của thành phần hình vị từ.

1. Khái niệm hình vị của từ

Từ trong tiếng Nga thường có thành phần phức tạp do các bộ phận có ý nghĩa gọi là hình vị cấu tạo nên. Như vậy có thể xem hình vị của từ trong tiếng Nga là vật liệu xây dựng cấu tạo nên các từ.

2. Phân loại hình vị

hình vị của từ trong tiếng Nga là gìCó tất cả 5 loại hình vị trong tiếng Nga là:

Căn tố (корень) hay còn gọi là hình vị gốc. Căn tố là hình vị mà bắt buộc từ nào cũng phải có và nó mang ý nghĩa từ vựng chung.

Ví dụ: Từ учиться có căn tố là -уч.

Tiền tố (префикс hoặc приставка) là hình vị đứng trước căn tố.

Ví dụ: Từ выучить có tiền tố là -вы.

Tiếp tố (суффикс) là hình vị đứng sau căn tố.

Từ завтрашний có tiếp tố là -шн.

Vĩ tố (флексия hoặc окончание) hay còn gọi là từ vĩ. Vĩ tố là hình vị đứng sau tiếp tố, tức là thường đứng cuối từ.

Ví dụ: Từ красивый có vĩ tố là -ы.

Hậu tố (постфикс) là hình vị đứng sau vĩ tố. Hậu tố trong tiếng Nga rất ít chẳng hạn như hậu tố -ся của các động từ phản thân.

Mặc dù trong tiếng Nga có 5 hình vị nhưng không phải từ nào cũng có đủ 5 hình vị. Сó những từ chỉ có căn tố như ход, там, студент. Có những từ chỉ có tiền tố và căn tố như вход, перелёт...

Bài viết hình vị của từ trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm