Home » Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành may
Today: 2023-10-03 21:55:28

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành may

(Ngày đăng: 16/06/2020)
           
Để giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành may bạn cần phải nắm vững các từ vựng chuyên ngành. Một số từ vựng chuyên ngành và mẫu câu giao tiếp chuyên ngành may mặc.

Ngành may mặc ở Việt Nam khá phát triển. Các mặt hàng may mặc được xuất khẩu ra nước ngoài rất nhiều. Việc nắm vững các từ vựng giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành không những giúp công việc của bạn trở nên thuận lợi, mà còn giúp bạn học hỏi thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Cùng tham khảo bài viết giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành may sau đây nhé.

Một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành may:

Accessories card /ækˈsɛsəriz kɑrd/: Bảng phụ liệu.

Back rise length /bæk raɪz lɛŋkθ/: Độ dài đáy sau.

Back slit /bæk slɪt/: Xẻ tà ở lưng.

Inner fold /ˈɪnər foʊld/: Gấp phía trong.

Button /ˈbʌtən/: Nút áo.

Tight /taɪt/: Chặt.

Elastic tape /ɪˈlæstɪk teɪp/: Dây thun.

Clip /klip/: Cắt xén.

Back sleeve /bæk sli:v/: Tay sau.

Collar /’kɔlə/: Cổ áo.

Inner lining /’inə ‘lainiɳ/: Lớp vải lót.

Zipper /’zipə/: Khóa kéo.

Loose /lu:s/: Lỏng, hở, không chặt.

Pocket /’pɔkit/: Túi.

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành may:

What style do you want to make?

Bạn muốn đặt may theo kiểu dáng nào?

I want to have a skirt like this design, can you do it?

Tôi muốn may một chiếc váy theo mẫu này, bạn có thể làm được không?

I would like to place an order of jacket following this design.

Tôi muốn đặt đơn hàng may áo khoác theo thiết kế sau.

How many jackets do you want to order? And how many types of size?

Bạn muốn đặt may bao nhiêu chiếc áo và bao nhiêu kích thước các loại?

How long does this order take?

Đơn hàng này có thể được hoàn thành trong bao lâu?

If we increase our order, can you offer a bigger discount the price?

Nếu tôi đặt may nhiều hơn, bạn có thể giảm thêm giá không? 

Bài viết giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành may được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm