Home » GDP bình quân đầu người là gì
Today: 2023-03-23 16:17:58

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

GDP bình quân đầu người là gì

(Ngày đăng: 09/12/2020)
           
GDP bình quân đầu người (GDP Per Capita) hay còn gọi là tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người, là một số liệu GDP của mỗi quốc gia trên cơ sở mỗi cá nhân.

GDP bình quân đầu người (GDP Per Capita) hay còn gọi là tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người. GDP bình quân đầu người là một thước đo phổ quát trên toàn cầu để đo lường mức độ giàu có của các quốc gia. 

Trên toàn thế giới, nó được sử dụng bởi các nhà kinh tế cùng với GDP để phân tích mức độ giàu có của một quốc gia và tăng trưởng kinh tế của nó.

GDP bình quân đầu người là gì, sgvGDP bình quân của đầu người tại 1 thời điểm nào đó sẽ bằng chính GDP của quốc gia đó chia cho dân số đang sống và làm việc tại quốc gia đó (trong cùng 1 thời điểm).

GDP bình quân đầu người cho thấy giá trị sản xuất kinh tế có thể được qui cho mỗi công dân. Nói cách khác, nó phản ánh mức độ giàu có của quốc gia, vì giá trị thị trường GDP đầu người cũng có thể đóng vai trò là thước đo sự thịnh vượng.

Một quốc gia có thể có tăng trưởng kinh tế nhất quán nhưng nếu dân số tăng nhanh hơn GDP, tăng trưởng GDP bình quân đầu người sẽ là âm. Đây không phải là một vấn đề đối với hầu hết các nền kinh tế tiên tiến, vì tốc độ tăng trưởng kinh tế của họ vẫn có thể vượt xa tốc độ tăng trưởng dân số của họ. 

Tuy nhiên, các quốc gia có mức GDP bình quân đầu người thấp - bao gồm nhiều quốc gia ở châu Phi - có thể có dân số tăng nhanh với mức tăng trưởng GDP ít dẫn đến sự suy giảm dần dần về mức sống.

Chỉ số GDP đầu người sẽ phản ánh chính xác mức thu nhập bình quân của đời sống quốc gia đó ở mức độ tương đối, những quốc gia có chỉ số GDP cao chưa chắc mức sống của quốc gia đó sẽ cao.

Bài viết GDP bình quân đầu người là gì được soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm