Home » Dist là gì
Today: 2024-04-20 07:18:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Dist là gì

(Ngày đăng: 14/10/2020)
           
Dist được hiểu là quận. Quận là đơn vị hành chính ở nội thành phố trực thuộc trung ương, giữa cấp thành phố và cấp phường, cũng tương đương với cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

Đang cập nhật... Liên hệ 0707074807 gặp Cô Mai.

Bạn có thể quan tâm